لودینگ
Loading ...
Deutsch english

دیپلماسی موفق دولت یازدهم صادرات نفت را دو برابر کرد

صادرات نفت

وزیر دارائی و اقتصاد کشور علی طیب نیا ، که قبل توانایی صادرات یک میلیون بشکه نفت را نداشتیم حال این رقم ۲ برابر شده است و نیز در سال ۹۵ سالی که اقتصاد ایران رشد بالای اقتصادی و تورم یک درقمی را باهم تجربه کرد ، رشد اقتصادی منفی و تورم بیش از ۴۰درصد بود و این در حالی است که در نمیه نخست امسال ۹۵ رشد تولید ۷/۴% و نرخ تورم ۸/۶% شده است .


تاریخ ارسال : ۹۶/۰۲/۱۰